• EN Si per qüestions meteorològiques o causes de força major l’activitat no es pot fer el dia reservat, o bé es busca una altra data o se’t retorna el 100% de l’import de la reserva.

  • EN La professió del guia d’escalada queda regulada a través de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de professions de l’esport.

Cap problema, ens movem on calgui!

  • Cap problema. Les nostres tarifes inclouen sempre tot el material tècnic individual i col·lectiu, tant d’escalada com d’orientació.

  • Qualsevol client de GdM està cobert, automàticament per una assegurança d’accidents i rescat per l’activitat que hagi contractat.

  • Podem aconsellar-te i donar-te contactes, però no podem fer la reserva.