Si per qüestions meteorològiques o causes de força major l’activitat no es pot fer el dia reservat, o bé es busca una altra data o se’t retorna el 100% de l’import de la reserva.

La professió del guia d’escalada queda regulada a través de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de professions de l’esport. Tots els tècnics que treballen amb GdM tenen la titulació específica i la RC per l'activitat que realitzaran.

Montserrat va ser declarada Parc Natural l’any 1987 i des d’aleshores es regeix per una normativa que és pública i es pot consultar a la web del Patronat: http://muntanyamontserrat.gencat.cat/ca/el_patronat/normativa/

Cap problema, ens movem on calgui! La nostra titulació ens permet exercir a qualsevol massís del món, a través de les acreditacions UIMLA o UIAGM.

Sigui quina sigui l'activitat i sigui quin sigui l'indret, podem acompanyar-t'hi!

Cap problema. Les nostres tarifes inclouen sempre tot el material tècnic individual i col·lectiu.

Qualsevol client de GdM està cobert, automàticament per una assegurança d’accidents i rescat per l’activitat que hagi contractat.

Podem aconsellar-te i donar-te contactes, però no podem fer la reserva, ja que no som una agència de viatges.